Reglament del servei de proveïment d'aigua potable al municipi de Sant Joan