Plànol d'àmbits de sòl urbà en situació bàsica rural


Source URL: https://ajsantjoan.net/arxius-i-documents/4-planol-dambits-de-sol-urba-en-situacio-basica-rural/planol-dambits-de-sol-urba