A02 Declaració Responsable d’Inici i Exercici d’una activitat permanent MAJOR o MENOR sense execució d’obres o instal·lacions

SENSE EXECUCIÓ PRÈVIA D’OBRES O INSTAL·LACIONS


Source URL: https://ajsantjoan.net/arxius-i-documents/activitats/a02-declaracio-responsable-dinici-i-exercici-duna-activitat-permanent