A02 Declaració Responsable d’Inici i Exercici d’una activitat permanent MAJOR o MENOR sense execució d’obres o instal·lacions