ESPAIS NATURALS D'INTERÈS

EL PUIG DE SANT NOFRE

A les parts baixes del puig localitza una garriga d’ ullastres i garrover amb alzines joves, que ens demostren la recuperació de l’alzinar. Garriga rica en arbust com l’aladerm de fulla estreta, el llampúdol, el matapoll, la mata, les estepes blanca i negre, l’argelaga, el cirerer de pastor, el romaní o el pi. Entre les lianes hi trobem el xuclamel, l’aritja i la vidalba.

Entre les herbàcies destaquen les esparregueres vera i d’ombra, les rudes, l’alzineta, la primavera, la farigola, el càrritx, etc. A la part alta i al vessant nord s’hi troba un ullastrar molt ben conservat esponerós i frondós amb ullastres de 3-4m. amb sotabosc format per alexandrins, rapa de frare, cirerer de betlem, esbarzer, geranis i llampidol. Als penyals la flora és pobra i termòfila, presentada per la malva cendrosa, l’herba morenera, els capellets de teulada, la figuera i les falgueres: polipodi i dauradella.
Altres espècies destacables són el safrà bord, el garrover bord, les orquídies i l’endèmica raspeta de muntanya.


Entre els invertebrats cal citar els desconeguts caragols bover, viudes, cargoles i cargol de serp. Entre els insectes són corrents les papallones, rei i reina.


Els ocells hi són abundants, com els pins, el trencapinyols, la cadernera, el verderol, el Rupit, el tord, els buscarets de capell i capnegre, la merla, el passaforadí, el colom salvatge, el corb, el mussol, el xoriguer i l’òliba.


Entre els rèptils es pot veure el dragó i la serp negra; entre els mamífers destaquen els conills. També es poden observar el mostel i la geneta, igualment el ratolí de camp, la rata cellarda i la rata de camp, sense oblidar les rates pinyades que surten per la nit a l’estiu.