APIMA CEIP Son Juny

Què feim? Cooperació i coordinació entre famílies i el CEIP Son Juny.

Contribució de l’associació al poble: Animació festes escolars, vetllar per al bon funciona- ment de les relacions família i escola i representació de les famílies davant l’escola

apimaceipsonjuny@gmail.com