Associació d’Amics del Puig de Sant Nofre

Què feim? La defensa i conservació de l’entorn natural i patrimonial de les zones públiques del puig, mitjançant la divulgació d’accions formatives, culturals, esportives... que promoguin el respecte per la natura en general i per la contrada en particular.

Contribució de l’associació al poble: L’associació ha contribuït a la creació/recuperació d’un vincle afectiu entre el puig i el poble, de tal manera que els santjoaners tenguin “tirada” cap a Sant Nofre com un espai propi amb el qual se sentin identificats per anar a caminar, fer esport, contemplació de la natura...

amicspuigsantnofre@gmail.com