Associació de Persones Majors de Sant Joan

Què feim? Procurar un envelliment actiu, tan físic com anímic. També procurar un espai de socialització per evitar la soledat.
Contribució de l’associació al poble: Col•laborar amb l’Ajuntament, formam part del programa de festes al llarg de l’any. Participam a la Rua, les Festes d’Estiu, Tots Sants i el Mercadet de Nadal.