Associació Mel i Sucre

Què feim? Ser el mitjà de premsa escrita del poble de Sant Joan.
Contribució de l’associació al poble: recollir l’actualitat santjoanera de forma escrita i ser un espai on les persones que habiten a aquesta poble puguin compartir el seu coneixement, reflexions o qualsevol informació que pugui ser d’interès
 

melisucre2.0@gmail.com