CD PetitsRunners Sant Joan

Què feim?Pràctica del running i trail running amb nins i nines, inculcant estils de vida saludable i ensenyant el respecte pels companys i el medi que ens envolta.

Contribució de l’associació al poble: Donar l’opció als nins i nines de poder practicar un esport diferent als més habituals; sempre intentant fer-ho d’una forma poc competitiva i molt lúdica.


 

platihdt@hotmail.com