Centre Cultural de Sant Joan

Què feim?Organització d’activitats culturals, recerca i divulgació de tradi- cions populars del folklore i balls mallorquins, dinamitzar la vida social i cultural.


Contribució de l’associació al poble: Des de l’any 1978, el Centre Cultural de Sant Joan ha estat una de les entitats més dinàmiques de Sant Joan, activitats que any rere any han anat augmentant i consolidant la seva presència dins els programes de festes així com amb activitats pròpies. L’escola de ball d’Aires de Pagesia és un pilar important, ja que permet transmetre els balls mallorquins a nins i adults. Els Dimonis de Sant Joan generen un gran poder de convocatòria associat a l’orgull de sentir-se santjoaner. Han recuperat i mantingut fets culturals del nostre poble, com el Ball de Sant Joan Pelós i els balls mallorquins.


 

cculturalsantjoan@gmail.com