Col•lectiu Teranyines

Què feim? Recuperar i preservar la memòria històrica santjoanera. Treballar pels drets, el reconeixement i la visibilitat de les dones.
Contribució de l’associació al poble: El col•lectiu permet d’una banda recollir els treballs de memòria històrica dels investigadors locals i les propostes feministes i comunitàries, i de l’altra oferir-les a Sant Joan i obrir-les i connectar-les amb altres entorns i persones interessats.
 

angelasantjoan@gmail.com
margalida.munar@gmail.com