Construccions Queixal S.A. obres i serveis

Carrer de Ses Parres
606681796
construccionsqueixal@gmail.com