Coral de Sant Joan de Mallorca

Què feim? Divulgació del repertori musical dins l’àmbit coral, mitjançant la celebració de concerts, participant així mateix a trobades, concursos o altres actes encaminats a la promoció de la músics vocal.

Contribució de l’associació al poble: dur a terme les activitats de la Coral de Sant Joan, i de la Coral Infantil. La creació del Teen Spirit Chorus. Realització d’intercanvis amb altres corals tant de l’illa com de la resta de l’Estat espanyol i de l’estranger. Participació en projectes corals amb altres corals, bandes de música i orquestres no professionals. Realització de jornades i experiències musicals com ara “O happy Weekend” i “Summer Chorus” al públic juvenil i les “Diades Musicals d’Estiu” destinades a nins i joves. Participació en general en les activitats festives del poble a través de concerts, la posada en marxa de les “Cantades de Nadal pels carrers”, l'enregistrament de la “Missa en To Pascal” patrimoni musical del poble (amb la col•laboració econòmica de mecenes anòmins). L’Associació també va fundar i gestionar l’Escola Musical de Música i Dansa (EMiD) en col•laboració amb l’Ajuntament durant tres cursos escolars del 2005-06 al 2008-09.