Espai Jove

Què feim? L'Espai Jove és un lloc de trobada dedicat exclusivament als joves entre 12 i 18 anys, amb la supervisió d'un dinamitzador o dinamitzadora. Aquest entorn té com a missió inculcar valors durant l'oci juvenil, promoure la coexistència sense exclusions, afavorir el creixement personal i oferir entreteniment a través de diverses activitats, com ara jocs, esports, música, tallers, xerrades, sortides de convivència...
Contribució de l’associació al poble: Dinamització del jovent del poble i inculcació de valors con l’amistat, responsabilitat, solidaritat, cooperació i respecte. Col•laboració amb altres entitats i organitzacions locals per enriquir la participació i convivència del poble