Diagnòstic pla estratègic participatiu d’igualtat de la Mancomunitat

01-Febrer-2024

El Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat (d’ara endavant PEPI) és un conjunt de mesures, objectius i accions específiques necessitaries per fer realitat el principi d’igualtat, eliminant els obstacles que encara puguin persistir i que dificultin la plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida municipal.