L'Ajuntament de Sant Joan incorpora un oficial primera, una peona d'obra pública i una ordenança en el marc del programa SOIB Reactiva 2023

15-Gener-2024

El projecte és executat per l'Ajuntament de Sant Joan en el marc del Programa SOIB Reactiva 2023, el qual té per objecte regular la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin ¡ fomentin la contractació de joves ¡ persones en situació de desocupació de llarga durada, per tal que puguin adquirir experiencia professional ¡ mantenir les seves competències professionals, a fi de millorar l'ocupabilitat ¡ transitar cap a una inserció laboral continuada i de qualitat.

L'Ajuntament de Sant Joan ha pogut contractar durant un període de sis mesos, des del 15/12/23 al 14/06/24, un oficial primera ¡ una peona d'obra pública per a la línia 1 (persones aturades menors de 30 anys sense estudis universitaris), ¡ una ordenança per a la línia 2 (persones aturades de llarga durada de 30 anys o més). L'import total subvencionat pel SOIB ha estat de 33.845,19 € (22.346,26 € per a la línia 1 i 11.498,93 € per a la línia 2). 

El projecte forma part del Programa SOIB Reactiva 2023 el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).