L'Ajuntament de Sant Joan incorpora un tècnic d'administració general en el marc del programa Soib Jove: Qualificats - Entitats Locals 2024

14-Juny-2024

L’Ajuntament de Sant Joan ha contractat un tècnic d’administració general que treballarà durant un any en aquesta administració pública.

El Programa SOIB Jove: Qualificats - Entitats Locals 2024 té per objectiu regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte formatiu per obtenir la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació cursat, que siguin contractades per part dels ens locals o bé de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.

Aquest projecte ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del SEPE per mitjà de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals. S’ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Sant Joan de 34.554,55 euros per dur a terme aquesta primera experiència professional.