Sant Joan finalitza la l’elaboració de l'inventari municipal de consums energètics i d’emissions de CO2

16-Desembre-2020

Serà l’eina que guiarà al municipi per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% per l’any 2030 respecte l’any 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Aquesta etapa ha consistit en realitzar un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH a nivell d’Ajuntament i a nivell municipal. L’inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte a nivell d’emissions, com són el transport i el domèstic, causants del 49% i el 28% de les emissions del 2005, respectivament. De la mateixa manera, ha permès conèixer el total d’emissions de GEH del 2005, que es comptabilitzen en 10.662 t CO2e i definir el pla d’acció mitigació que ha de permetre reduir-les fins a les 6.397 t CO2e com a mínim l’any 2030.

D’altra banda, destacar que les emissions a nivell d’Ajuntament (equipaments municipal, enllumenat públic i flota de vehicles) representaven únicament el 2% de les emissions del municipi de l’any 2005.

El PAESC també anirà acompanyat per una estratègia d’adaptació on s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant del canvi climàtic i es definirà un pla d’acció amb una sèrie de mesures que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos identificats.

 En funció de l’exposició, la sensibilitat i la capacitat d’adaptació del municipi, s’ha detectat que aquest presenta una major vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic vinculats a les onades de calor i l’increment de la temperatura, les sequeres i la disponibilitat d’aigua.