Subvencions 2021

23-Febrer-2021
Activitats de retolació, etiquetatge, material imprès, webs, codis Qr... en llegua catalana.

Peridode subvencionable de l'1 de setembre del 2018 a 30 d'octubre del 2021.

Sol·licituds fins al 15 de març.