Ventilació espais interiors

06-Octubre-2020

La renovació de l'aire dins els espais tancats és un dels factors més importants per evitar el contagi.

Si no pots tenir ventilació natural i ha de ser mecànica, utilitza una opció que permeti la renovació de l'aire des de l'exterior.

Si la teva calefacció o aire condicionat no la té, neteja els filtres freqüentment.