OFICI SOLEMNE DEL QUART DIUMENGE

19-Març-2023
11:00H.

PRESIDIDA PER MN. FRANCESC XAVIER RIUTORT ORTEGA. RECTOR SOLIDARI DE SANT JOAN

OFRENA DE FLORS A LA VERGE DE CONSOLACIÓ.

EN ACABAR REPARTIMENT DE LES TRADICIONALS COQUETES I APERITIU A CAS DONAT.

-VENDA DE COQUETESA PARTIR DE LES 9.3O H. EXCEPTE DURANT L'OFICI SOLEMNE.