Acord d'aprovació definitiva amb prescripcions de la revisió i adaptació de les normes subsidiàries