Ferrers i Fusters

Ferreria Batxà
Carrer Jaume Mas Noguera 23
971526511
Ferreria Germans Vaquer CB
Carrer Jaume II 6
971526527
germansvaquerferreria@gmail.com
Fisioterapeuta Joan Bauçà Barceló

Horari de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 20 h , cites concertades.

Carrer Palma 41
659602578
passol1985@gmail.com
Fusta i alumini Rafel Dalmau

Horari de dilluns a divendres de 8 a 13 h i de 15 a 18 h.

Carrer Molins 4
679879245
frafeldalmau@gmail.com
Fusteria Bauçà

Horari de dilluns a divendres de 8 a 18 h.

Carrer de Palma 54
971526483
fusteria.bauza@yahoo.es
Fusteria germans Rebassa
Carrer Major 30
971526550
frebassaflorit@gmail.com
Fusteria Joan Jaume Bauzá

Horari de dilluns a divendres de  7 a 16 h.

Carrer Antoni Oliver i Gaspar 28
639935935
joanjaume.bauza@gmail.com